Hem

Matematik med Excel

Inledning till derivatan

Derivatan av sinus och cosinus

Kvadreringsregeln

Division av bråk ...

Pythagoreiska taltrippler

Kedjeregeln

Teckenregler

Bråk

Andragradsekvationer

Induktionsbevis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MathType till lägsta pris.

MathType är en kraftfull interaktiv formeleditor för Windows och Macintosh Med mathType kan du skapa matematiska formler för ordbehandling, webbsidor, desktop publishing, presentationer, eLearning och för TeX-, LaTeX- och MathML-dokument.

MathType är lättare och snabbare att arbeta med än ekvationsverktyget i Word.

 

Autograph, tredje generationens grafritare för skolor och universitet.

Derivator, integraler, analytisk geometri, statistik och sannolikhetslära

Nu med svenskt gränssnitt.

FX Draw, ett lättanvänt och kraftfullt ritprogram för matematiklärare och elever.

FX Graph, ett suveränt lättanvänt grafritarprogram.

Gratis läromedel i religion, 49 arbetsområden i Religion A samt En Historia om Kristendomen

 

 

Andragradsekvationer

På denna sida hittar du 7 stycken filmer i vilka olika aspekter på andragradsekvationer och andragradspolynom gås igenom i detalj.

 

Andragradsekvation med formel

Vi har gjort en film som visar hur man löser en andragradsekvation med en formel.

 

 

Exempel på lösning av en andragradsekvation med formel

Vi har gjort en film, som visar ett exempel på hur man löser en andragradsekvation.

 

 

Härledning av formel för lösning av andragradsekvation

Vi har gjort en film där vi härleder formeln för lösning av en andragradsekvation.

 

 

Lösning av en andragragradsekvation där vänsterled är faktoriserat och höger led är 0

Vi har även gjort en film där vi visar att det inte alltid är lämpligt att använda nämnda formel.

 

Samband mellan rötter och koefficienter i en andragradsekvation I

I denna film härleder vi sambandet mellan rötter och koefficienter i en andragradsekvation.

Vi visar att om x1 och x2är rötter till x2 + px + q = 0 så är

x1 + x2= p och x1 . x2= p..

Samband mellan rötter och koefficienter i en andragradsekvation II

I denna film visar vi att om två tal har summan -p och produkten q så är talen rötter till ekvationen x2 + px + q = 0

 

Faktorisering av ett andragradspolynom

I denna film visar vi en metod för att faktorisera ett andragradspolynom samt går igenom att exempel