Logaritmer

10-logaritmer

Om b > 0, finns exakt en lösning till ekvationen \({{10}^{x}= b}\) .
x kallas 10-logaritmen för b.
10-logaritmen för b skrivs lg b.

 

 

Vi har alltså att \({{10}^{x}}=b\Leftrightarrow x=\lg b\)

Detta innebär att

\({{10}^{\lg b}}=b\) för alla x > 0

och

\(\lg {{10}^{x}}=x\) för alla x.

Exempel

Vi har att 100 = \({{10}^{2}}\).

Detta innebär att 10-logaritmen för 100 är 2 eller lg 100 = 2    

Exempel

Vad är lg 0,01?

Vi har att lg 0,01 = x \(\Leftrightarrow {{10}^{x}}=0,01 \)

Problemet blir alltså att skriva 0,01 som \(${{10}^{x}} \) för något värde på x. Men \({{10}^{-2}}=0,01 \). Alltså är lg 0,01 = -2.

Exempel

Bestäm \(\lg \sqrt{10} \).

Vi har att \(\sqrt{10}={{10}^{\frac{1}{2}}} \).

Alltså är \(\lg \sqrt{10} \) = \(\lg {{10}^{\frac{1}{2}}}=\frac{1}{2} \)

 

1:ta logaritmlagen \(\lg xy=\lg x+\lg y \), x > 0, y > 0

 

Vi utgår ifrån denna potenslag, \({{10}^{u}}\cdot {{10}^{v}}={{10}^{u+v}} \) för alla u och v.

Vi undersöker \(\lg xy \)

Vi skriver \(x={{10}^{\lg x}} \) och \(y={{10}^{\lg y}} \).

Vi får då \(\lg xy=\lg {{10}^{\lg x}}{{10}^{\lg y}}=\lg {{10}^{\lg x+\lg y}}=\lg x+\lg y \)

Vi har bevisat första logaritmlagen.

\(\lg xy=\lg x+\lg y \), x > 0, y > 0

 

2:ra logaritmlagen \(\lg \frac{x}{y}=\lg x-\lg y \), x > 0, y > 0

Vi utgår från denna potenslag \(\frac{{{10}^{x}}}{{{10}^{y}}}={{10}^{x-y}} \)

Vi skriver \(x={{10}^{\lg x}}\) och \(y={{10}^{\lg y}}\).

Vi får då \(\lg \frac{x}{y}=\lg \frac{{{10}^{\lg x}}}{{{10}^{\lg y}}}=\lg {{10}^{\lg x-\lg y}}=\lg x-\lg y\).

Vi har bevisat andra logaritmlagen

\(\lg \frac{x}{y}=\lg x-\lg y\), x > 0, y > 0

 

3:je logaritmlagen \(\lg {{x}^{y}}=y\lg x\), x > 0, alla y

Vi utgår från denna potenslag \({{\left( {{10}^{a}} \right)}^{b}}={{10}^{ab}}\)

Vi skriver \(x={{10}^{\lg x}}\).

\(\lg {{x}^{y}}=\lg {{\left( {{10}^{\lg x}} \right)}^{y}}=\lg {{10}^{y\lg x}}=y\lg x\)

Vi har därmed bevisat 3:je logaritmlagen

\(\lg {{x}^{y}}=y\lg x\), x > 0, alla y

a-logaritmer

Låt \(a>0\) och \(a\ne 1\). \(y>0\).


Definition

\({}^{a}\log \,y\) (a-logaritmen för y) är den unika lösningen till ekvationen \(y={{a}^{x}}\)

Konsekvenser av denna definition är

1. \({}^{a}\log \,y=x\Leftrightarrow {{a}^{x}}=y\)

2. \({{a}^{{}^{a}\log \,y}}=y\) för alla y > 0, ty \({}^{a}\log \,y\) är lösningen till ekvationen \(y={{a}^{x}}\).

3. \({}^{a}\log \,{{a}^{x}}=x\) för alla x, ty \({{a}^{x}}={{a}^{x}}\) för alla x.

Man kan på motsvarande stt som ovan bevisa logaritmlagarna

\({}^{a}\log xy={}^{a}\log x+{}^{a}\log y\), x > 0, y > 0

\({}^{a}\log \frac{x}{y}={}^{a}\log x-{}^{a}\log y\), x > 0, y > 0

\(^{a}\log {{x}^{y}}=y {}^{a}\log x\), x > 0, alla y