Hem

Matematik med Excel

Inledning till derivatan

Derivatan av sinus och cosinus

Kvadreringsregeln

Division av bråk ...

Pythagoreiska taltrippler

Kedjeregeln

Teckenregler

Bråk

Andragradsekvationer

Induktionsbevis

Logaritmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MathType till lägsta pris.

MathType är en kraftfull interaktiv formeleditor för Windows och Macintosh Med mathType kan du skapa matematiska formler för ordbehandling, webbsidor, desktop publishing, presentationer, eLearning och för TeX-, LaTeX- och MathML-dokument.

MathType är lättare och snabbare att arbeta med än ekvationsverktyget i Word.

 

Autograph, tredje generationens grafritare för skolor och universitet.

Derivator, integraler, analytisk geometri, statistik och sannolikhetslära

Nu med svenskt gränssnitt.

FX Draw, ett lättanvänt och kraftfullt ritprogram för matematiklärare och elever.

FX Graph, ett suveränt lättanvänt grafritarprogram.

Gratis läromedel i religion, 49 arbetsområden i Religion A samt En Historia om Kristendomen

 

 

 

Min strävan är att denna webbplats skall innehålla förklaringar på djupet till matematik på gymnasienivå.

Min strävan är att ge utförliga förklaringar till sådant, som går att förstå men även att redovisa vad som inte går att förstå.

 

Är 2+3$\cdot$4 = 20 eller är 2+3$\cdot$4 = 14?

Det finns en s.k. prioriteringsregel, som säger att man skall beräkna multiplikation före addition. Enligt denna regel blir $2+3\cdot 4$ = 2 + 12 = 14. Men måste det vara så här?

Är det logiskt nödvändigt att $2+3\cdot 4$ = 14 och är det inte sant att $2+3\cdot 4$ = 20?

Kan man förstå att det måste vara så att $2+3\cdot 4$ = 14?

Det kan man egentligen inte. Prioriteringsregeln som säger att multiplikation och division skall utföras före addition och subtraktion är en överenskommelse påhittad av människor.

Man kan säga att det inte är fel att påstå att $2+3\cdot 4$ = 5$\cdot4$ = 20. Däremot skulle man bli betraktad som asocial om man hävdar detta, för det innebär ju att man inte accepterar den nämnda prioriteringsregeln som omfattas av en stor del av mänskligheten.