Min strävan är att denna webbplats skall innehålla förklaringar på djupet till matematik på gymnasienivå.

Min strävan är att ge utförliga förklaringar till sådant, som går att förstå men även att redovisa vad som inte går att förstå.

 

Är 2+3\(\cdot\)4 = 20 eller är 2+3\(\cdot\)4 = 14?

Det finns en s.k. prioriteringsregel, som säger att man skall beräkna multiplikation före addition. Enligt denna regel blir 2+3\(\cdot\)4 = 14. Men måste det vara så här?

Är det logiskt nödvändigt att 2+3\(\cdot\)4 = 14 och är det inte sant att 2+3\(\cdot\)4 = 20?

Kan man förstå att det måste vara så att 2+3\(\cdot\)4 = 14?

Det kan man egentligen inte. Prioriteringsregeln som säger att multiplikation och division skall utföras före addition och subtraktion är en överenskommelse påhittad av människor.

Man kan säga att det inte är fel att påstå att 2+3\(\cdot\)4 = 5\(\cdot4\) = 20. Däremot skulle man bli betraktad som asocial om man hävdar detta, för det innebär ju att man inte accepterar den nämnda prioriteringsregeln som omfattas av en stor del av mänskligheten.